Radiowizjografia KODAK 6100

Jest to czujnik zastępujący błonę filmową. Zmniejsza on o 90% dawkę promieniowania i pozwala na komputerową obróbkę obrazu i pomiary dla precyzji i  bezpieczeństwa zabiegu.

www.illumelab.com