Certyfikaty

lekarz stomatolog Przemysław Dąbek

lekarz specjalista ortodoncji Marek Pryliński

asystentki stomatologogiczne

 

www.illumelab.com