Aktualność 3

Osobom w każdym wieku proponowane są nowoczesne rozwiązania z zakresu medycyn rekonstrukcyjnej. W ramach chirurgii estetycznej wykonywane są uzupełnienia w jamie ustnej, które cieszą się coraz większym powodzeniem. Nowoczesna protetyka stomatologiczna umożliwia odtwarzanie pierwotnych warunków zębowych, zwłaszcza w zakresie odtworzenia warunków zgryzowych po utracie naturalnych zębów naturalnych oraz po ich uszkodzeniu. Do tego, aby odtworzyć ubytki stosuje się tytan, który nie jest traktowany przez organizm jako ciało obce.

Wyróżnia się uzupełnienia protetyczne, których nie można usunąć oraz te które są uzupełnieniami do wyjmowania. W szczególnych uzupełnieniach stosuje się uzupełnienia kombinatoryjne, czyli protezy ruchome które połączone są z uzupełnieniami stałymi za pomocą zasuw a także zatrzasków, rygli oraz koron teleskopowych.

Jeśli stan uzupełnienia wymaga zastosowania innego typu uzupełnienia, stosuje się protezy ruchome, czyli protezy akrylowe, protezy szkieletowe na podbudowie metalowej oraz protezy nylonowe oraz acetonowe a także stale protezy ceramiczne czyli korony i mosty, na podbudowie metalowej oraz bezmetalowej.