Protetyka

Dla odbudowy zniszczonego zęba wykonujemy korony pokryte porcelaną, korony pełnoceramiczne i cyrkonowe. Przy brakach zębowych stosujemy mosty licowane porcelaną wykorzystujące  sąsiednie zęby. Jeżeli możemy to zamiast szlifować zęby dla utrzymania mostu wprowadzamy implanty zastępujące utracony ząb. Mocujemy do nich korony lub mosty. Staramy się unikać wykonywania protez ruchomych ale w razie konieczności wykonujemy protezy utrzymywane zatrzaskami z niewidocznymi elementami metalowymi.

www.illumelab.com