Endodoncja

Leczenie kanałowe wykonywane jest w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia miazgi zęba ( nerwu ) w celu uchronienia zęba przed usunięciem. Jest ono zazwyczaj spowodowane próchnicą lub złamaniem zęba. Polega na usunięciu z kanału zęba resztek miazgi i bakterii oraz na mechaniczno-chemicznym oczyszczeniu kanału korzenia i jego poszerzeniu. Następnie należy trwale i szczelnie kanał wypełnić. Do wypełniania kanałów stosujemy min system gorącej gutaperki pozwalający na wypełnienie bocznych odgałęzień kanału. Podczas leczenia dokładny komputerowy pomiar długości kanału zapewnia  nam endometr i radiowizjografia czyli cyfrowy rtg. Radiowizjografia pozwala również na ocenę wykonanego leczenia   kanałowego.

www.illumelab.com